خرید شماره موبایل مجازی -> انتخاب سرویس -> انتخاب کشور

خرید و ایجاد شماره مجازی آنلاین برای دریافت پیامک (sms) کد تایید (verify) و ساخت حساب کاربری لازادا | Lazada

برای لازادا | Lazada از کدام کشور شماره موبایل مجازی می خواهید؟

کشور مورد نظر را از لیست زیر جستجو و انتخاب کنید.

هنگام خرید به کیفیت شماره مورد نظر توجه کنید.

کشورقیمت (تومان)کیفیت (درصد)موجودی (عدد)
پرچم کشور thailand تایلند - اپراتور 38THAILAND (+66)86,00072.73248
پرچم کشور hongkong هنگ کنگ - اپراتور 4HONGKONG (+852)96,00061.9300
پرچم کشور indonesia اندونزی - اپراتور 53INDONESIA (+62)29,00040.82396
پرچم کشور philippines فیلیپین - اپراتور 51PHILIPPINES (+63)29,00030.918833
پرچم کشور indonesia اندونزی - اپراتور 38INDONESIA (+62)29,00023.08730
پرچم کشور thailand تایلند - اپراتور 53THAILAND (+66)29,00022.22147
پرچم کشور indonesia اندونزی - اپراتور 4INDONESIA (+62)96,00021.7425000
پرچم کشور vietnam ویتنام - اپراتور 55VIETNAM (+84)29,00019.05500
پرچم کشور philippines فیلیپین - اپراتور 4PHILIPPINES (+63)96,00016.6725000
پرچم کشور vietnam ویتنام - اپراتور 4VIETNAM (+84)96,00016.674901
پرچم کشور malaysia مالزی - اپراتور 38MALAYSIA (+60)196,00011.7688
پرچم کشور philippines فیلیپین - اپراتور 38PHILIPPINES (+63)76,00010.33306
پرچم کشور philippines فیلیپین - اپراتور 21PHILIPPINES (+63)29,0009.521
پرچم کشور malaysia مالزی - اپراتور 4MALAYSIA (+60)96,0009.0921818
پرچم کشور thailand تایلند - اپراتور 4THAILAND (+66)96,0008.3311150