خرید شماره موبایل مجازی -> انتخاب سرویس -> انتخاب کشور

خرید و ایجاد شماره مجازی آنلاین برای دریافت پیامک (sms) کد تایید (verify) و ساخت حساب کاربری لازادا | Lazada

برای لازادا | Lazada از کدام کشور شماره موبایل مجازی می خواهید؟

کشور مورد نظر را از لیست زیر جستجو و انتخاب کنید.

هنگام خرید به کیفیت شماره مورد نظر توجه کنید.

کشورقیمت (تومان)کیفیت (درصد)موجودی (عدد)
پرچم کشور vietnam ویتنام - اپراتور 35VIETNAM (+84)53,000721000
پرچم کشور hongkong هنگ کنگ - اپراتور 4HONGKONG (+852)96,00061.921479
پرچم کشور philippines فیلیپین - اپراتور 4PHILIPPINES (+63)96,00055.838535
پرچم کشور thailand تایلند - اپراتور 38THAILAND (+66)86,00037.53
پرچم کشور vietnam ویتنام - اپراتور 32VIETNAM (+84)48,00036.361000
پرچم کشور indonesia اندونزی - اپراتور 4INDONESIA (+62)96,00033.3325000
پرچم کشور vietnam ویتنام - اپراتور 4VIETNAM (+84)96,00023.8115156
پرچم کشور philippines فیلیپین - اپراتور 32PHILIPPINES (+63)69,00019.431000
پرچم کشور philippines فیلیپین - اپراتور 38PHILIPPINES (+63)76,00015.6310
پرچم کشور indonesia اندونزی - اپراتور 32INDONESIA (+62)48,0009.521000
پرچم کشور malaysia مالزی - اپراتور 32MALAYSIA (+60)48,0009.381000
پرچم کشور philippines فیلیپین - اپراتور 35PHILIPPINES (+63)53,0006.91000
پرچم کشور thailand تایلند - اپراتور 4THAILAND (+66)96,0004.5516480
پرچم کشور malaysia مالزی - اپراتور 4MALAYSIA (+60)96,0003.8525000
پرچم کشور malaysia مالزی - اپراتور 38MALAYSIA (+60)196,0003.83176
پرچم کشور thailand تایلند - اپراتور 32THAILAND (+66)48,0003.331000