خرید شماره موبایل مجازی -> انتخاب سرویس -> انتخاب کشور

خرید و ایجاد شماره مجازی آنلاین برای دریافت پیامک (sms) کد تایید (verify) و ساخت حساب کاربری کیوی والت | Qiwiwallet

برای کیوی والت | Qiwiwallet از کدام کشور شماره موبایل مجازی می خواهید؟

کشور مورد نظر را از لیست زیر جستجو و انتخاب کنید.

هنگام خرید به کیفیت شماره مورد نظر توجه کنید.

کشورقیمت (تومان)کیفیت (درصد)موجودی (عدد)
پرچم کشور russia روسیه - اپراتور megafonRUSSIA (+7)55,00075637
پرچم کشور russia روسیه - اپراتور mtsRUSSIA (+7)55,00041.181123
پرچم کشور uzbekistan ازبکستان - اپراتور 21UZBEKISTAN (+998)83,0009.5213
پرچم کشور turkey ترکیه - اپراتور 21TURKEY (+90)29,0009.384
پرچم کشور india هند - اپراتور 21INDIA (+91)32,0007.149900
پرچم کشور russia روسیه - اپراتور yotaRUSSIA (+7)55,0000.37465